• slide1
  • slide2
  • slide3

AB SA Spårteknik

...utför besiktningar av alla typer av spåranläggningar. Vi hjälper gärna till såväl i planeringsstadiet som i slutbesiktningen.

...erbjuder rådgivning som anpassas efter din verksamhet och de krav som ställs på anläggningen.

...arbetar i nätverk, vilket säkerställer relevant kompetens och håller nere kostnaderna.

...är ett från järnvägsinfrastrukturförvaltare och entreprenörer fristående företag. De besiktningar vi utför är opartiska och vi har erfarenhet från en stor mängd olika spårmiljöer.

...Våra senaste projekt

img12img7img9img17img18thumbnail_image011

SENASTE NYTT!!​​​​​​​
19 augusti 2020

Vi har investerat i ny utrustning, en digital mättralla.
Med den loggas alla aktuella mätvärden (spårvidd, rälsförhöjning, skevning och längd). 
Dessa värden kan sedan analyseras i ett utvärderingsprogram och resultatet  presenteras i ett diagram.
Med denna utrustning tar vi besiktningen av sidospår till en ny nivå.
I Trafikverkets föreskifter är det inte nödvändigt att mäta spårläget på ett systematiskt och dokumenterat sätt, för spår i klass B1 (som de flesta industrispår är i), utan det är upp till varje besiktningsman utifrån sin erfarenhet och omdöme  utföra nödvändiga kontroller.
Min erfarenhet är dock att det är väldigt svårt, trots mångårig erfarenhet, att upptäckt skevningsfel som är nära gränsvärden.
Med denna utrustning elimeneras eventuella felkällor och resultatet dokumenteras.

Utrustningen förenklar och snabbar även upp skevningsmätning vid till exempel ibruktagandebesiktning.

Nyfiken?  Hör av dig i så fall.  
​​​​​​​Tele: 070-725 1964

/Sven


Dela sidan på Facebook