• slide1
  • slide2
  • slide3

AB SA Spårteknik

...utför besiktningar av alla typer av spåranläggningar. Vi hjälper gärna till såväl i planeringsstadiet som i slutbesiktningen.

...erbjuder rådgivning som anpassas efter din verksamhet och de krav som ställs på anläggningen.

...arbetar i nätverk, vilket säkerställer relevant kompetens och håller nere kostnaderna.

...är ett från järnvägsinfrastrukturförvaltare och entreprenörer fristående företag. De besiktningar vi utför är opartiska och vi har erfarenhet från en stor mängd olika spårmiljöer.

...Våra senaste projekt

img12img7img9img17img18thumbnail_image011

SENASTE NYTT!!​​​​​​​
24 januari 2024


Det är oroligt i världen och vår statsminister och ÖB har uppmanat oss att se över vår beredskap.
Hur har ni som infrastrukturförvaltare säkerställt att er anläggning får tillsyn och att ni har tillgång relevant rådgivning?

Det är ingen skillnad i regelverk etc för järnvägen i kris, beredskap eller krig, eller för avtal och affärer. Avtal gäller, om inte ”force major” inträffar, dvs händelser utanför vår kontroll.

För våra avtalskunder så är detta löst genom avtal. Dessa kunder är för mig nummer ett.
Nummer två, är ni som saknar avtal, men gjort ett avrop eller beställning.
Nummer tre, är de kunder som jag brukar komma till varje år. Ni finns med i min planering, men ni har en lägre prioritet om ni inte inkommer med en beställning.
Därefter kommer de uppdrag som är av tillfällig karaktär.

Min bedömning idag är att alla våra normala uppdrag kommer att hinnas med. Inriktningen är att jag kommer ungefär samma tid som i fjol. Har ni särskilda önskemål om tid eller om er anläggning har ett särskilt (strategiskt) behov av min insats, kommunicera detta med mig i så fall.


/Sven


Dela sidan på Facebook