T-trolley från KZV
Ny utrustning, från sommaren 2020, är en digital mättralla.
Den är tillverkad av en tjeckisk firma KZV och är av deras modell T-trolley.
Deras hemsida: https://kzv.cz/trolley-family/
Trallan är omställbar mellan spårvidderna 1435 mm och 891 mm.
Med den loggas alla aktuella mätvärden (spårvidd, rälsförhöjning, skevning och längd). 
Dessa värden kan sedan analyseras i ett utvärderingsprogram och resultatet  presenteras i ett diagram.
I utvärderingsprogrammet kan gränsvärden för olika hastighetklasser och gränsvärden (tex nybyggnadstolleranser eller akuta fel) hanteras.
Med denna utrustning tar vi besiktningen av sidospår till en ny nivå.
I Trafikverkets föreskifter är det inte nödvändigt att mäta spårläget på ett systematiskt och dokumenterat sätt, för spår i klass B1 (som de flesta industrispår är i), utan det är upp till varje besiktningsman utifrån sin erfarenhet och omdöme  utföra nödvändiga kontroller.
Min erfarenhet är dock att det är väldigt svårt, trots mångårig erfarenhet, att upptäckt skevningsfel som är nära gränsvärden.
Med denna utrustning minskas felkällor och resultatet dokumenteras.

Utrustningen förenklar och snabbar även upp skevningsmätning vid till exempel ibruktagandebesiktning.