Konsulttjänster

IMG KonsulttjansterIMG Konsulttjanster
IMG Konsulttjanster

SA Spårteknik erbjuder konsultation inom följande områden:


Rådgivning

Att vara järnvägsinfrastrukturförvaltare kräver ett eget regelverk och kunnande inom detta område. Vi hjälper dig att utforma dessa regler, anpassade efter din verksamhet.

Analys av underhålls- och investeringsbehov

Med besiktningsprotokoll och okulära syner bedöms behov av åtgärder för att vidmakthålla en anläggning. Oftast finns det flera valmöjligheter beroende på spårinnehavarens avsikt med innehavet.

Ombyggnation och nybyggnation av järnvägsspår

Vi gör analys och kommer med förslag, oftast med en uppskattning av ekonomiska ramar.

Förfrågningsunderlag

Olika typer av förfrågningsunderlag (eller underlag till sådana) kan upprättas.

Kontrollant

Vid större entreprenader krävs oftast en kontrollant som synar de delar som byggs in i anläggningen.

Spårinnehavarens representant 

Om så önskas kan vi åtaga oss rollen som spårinnehavarens representant i olika typer av uppdrag. Exempelvis vid underhåll kan vi ta hand om hela processen inkl. upphandling, anbudsutvärdering, byggledare etc.

Slutbesiktning

Vid slutet på en entreprenad bör det kontrolleras att entreprenören utfört sitt åtagande. Detta sker t.ex. vid ny- och ombyggnader, underhållsentreprenader, funktionsentreprenader, etc.

Anbudsräkning 

Vi hjälper dig att beräkna olika typer av anbud enligt ditt företags sätt att arbeta.

Banteknisk utredning vid urspårning

Vi kan utföra den bantekniska utredningen vid en urspårning och fastställa om det var ett spårfel som orsakade urspårningen. Oftast är det bråttom, vid bärgningen och undanforslingen kan klättermärken på rälerna förstöras, vilket försvårar fastställande av orsaken.

Företaget har möjlighet att utföra en fullständig olycksutredning, men för mer komplicerade händelser tar vi hjälp av underkonsulter.

Vår specialitet är spåret, dess underhåll (eller brist därav) samt spårets konstruktion.