Om AB SA Spårteknik

IMG omIMG om
IMG om

Affärsidé

Vi kan erbjuda en opartisk och oberoende spårbesiktning och rådgivning, byggd på mångårig kompetens, erfarenhet och ett genuint intresse.

Opartisk innebär att vi arbetar på spårinnehavarens uppdrag och hjälper honom/henne med den årliga besiktningen och rådgivning.

Oberoende innebär att företaget ägs till 100% av undertecknad, och inte har något ekonomiskt intresse av vilken arbetsvolym som föreligger på din spåranläggning.

Kompetens och erfarenhet innebär att undertecknad har ca 40 års erfarenhet av järnvägsspår, även praktiska, varav 10 år som anställd på Banverket, 20 år som oberoende konsult och 6 år som spårförvaltare på Jernhusen. Är utbildad anläggningsingenjör och gått relevanta utbildningar hos Banverket, samt är fortbildad enligt det regelverk som används av Trafikverket.
Innehar behörighet att säkerhetsbesikta Trafikverkets anläggningar.

Genuint intresse innebär att vi är nyfikna på vad som händer och följer med i informationsflödet.

Vi sysslar endast med spårbesiktning och rådgivning. För andra aktörer inom branschen, är spårbesiktningen endast en mindre del av verksamheten – huvuddelen är spårbyggnation och underhåll.
​​​​​​​
Att anlita en oberoende, kvalificerad specialist är lönsamt för dig och ditt företag i längden.

OM SA Spårteknik och dess ägare

SA Spårteknik grundades 1999 av dess ägare Sven Andersson.

Sven var under åren 1990-1999 anställd av förutvarande Banverket, som spårtekniker. I rollen som spårtekniker, har han medverkat som drivande i flera projekt, tex spår- och växelbyten, mellan Uppsala-Märsta.

Under flera år var han även den som höll ihop spårbesiktningen av Banverkets infrastruktur på Stockholm C.
agareagare
agare
1999 utnyttjade Sven möjligheten att starta detta företag, då det pågick ett arbete att minska personalstyrkan hos Banverket Produktion. Arbetsgivaren stöttat detta med olika förmåner mm.
​​​​​​​
2003 omvandlas den enskilda firman till ett aktiebolag.

2007 rekryterades Sven till Jernhusen AB som spårförvaltare.

Under dessa år (1999-2007) hade företaget en mängd uppdrag åt enskilda spårinnehavare, såsom industrier, hamnar, kommuner och järnvägsföretag. Men även Banverket var en stor beställare.

Förutom besiktning har Sven även utfört tillståndsbedömning, inventering av spår, ibruktagandebesiktningar, slutbesiktningar, utredningar av ombyggnadsprojekt mm.

Under anställningen hos Jernhusen har AB SA Spårteknik inte varit särskilt aktivt, ty att bedriva affärsverksamhet hade varit en konkurrerande bisyssla. Dock har vissa uppdrag åt museijärnvägsföreningar utförts.

I samråd med sin tidagare arbetgivare Jernhusen AB, beslöt Sven att återuppta verksamheten i sitt gamla bolag och verksamheten drog igång igen våren 2014.