Besiktningar

IMG besiktningarIMG besiktningar
IMG besiktningar
Ibruktagandebesiktning av museijärnvägen på Gotland

SA Spårteknik utför de flesta typer av besiktningar inom spårteknik:


Säkerhetsbesiktning av spår och växlar

Utförs i enlighet med Trafikverkets regelverk TDOK 2014:0240 eller annat godkänt regelverk. Nackdelen är att endast anmärkningar som har relevans tills nästa besiktning redovisas.

Underhållsbesiktning av spår och växlar

En utökad version av säkerhetsbesiktningen. Även fel med längre tidsaspekt redovisas. Mycket värdefullt för att kunna lägga upp en ekonomisk planering.

Tillståndsbedömning av spåranläggning

Säkerhetsbesiktningen ger ingen långsiktig planering. Med spårägarens mål med anläggningen (utveckla, drift, avveckling?) kan aktuellt tillstånd analyseras och en planering på ca 10-års sikt skapas.

Ibruktagandebesiktning av spåranläggning

En nybyggd eller ombyggd anläggning skall ibruktagandebesiktas. Detta är en kontroll att anläggningen uppfyller aktuellt teknisk regelverk.

Slutbesiktning av entreprenader

Är en affärsjuridisk kontroll att entrprenören utfört sitt uppdrag i enlighet med aktuella handlingar.

Överlåtelsebesiktning 

När en hyregäst eller leverantör avvecklar sitt åttagande kan ibland en kontroll vara nödvändig för att stämma av dennes skyldighet enligt aktuellt kontrakt.

Andra tjänster

Kontakta oss för en diskussion.